New Year’s resolution

I didn’t make any resolutions this year, mainly because I have never been able to fulfill any of them in the past. However, last year I made one. I would stop posting on this blog. Now, I didn’t do too well, however, most of the few posts I wrote were issues with my Windows devices that I was somehow able to solve, and I figured other people could benefit from seeing the fixes I discovered. The ambition with this blog was a lways to blog about my work, but I have never had an employer that allowed me to do...

Blogs og RSS hos Insitel

Nu har det aldrig været meningen, at denne blog skulle være en skammelig markering á la Googles officielle blog, men jeg vil alligevel blogge lidt om hvordan jeg bruger forskellige Web 2.0 redskaber i min hverdag hos Insitel. Min udfordring ligger i at holde mig opdateret omkring hvad mine kollegaer foretager sig. Egentligt har vi to IT afdelinger: en der udvikler selve applikationen, og en der står for udviklingen af de programmer jeg benytter samt diverse databaser og feed klienten. Det er vigtigt at jeg hele tiden ved hvor langt de er kommet med udviklingen i forbindelse med nye builds, program...

Endnu en Corporate Blog dukker op i Danmark

Jeg læste lige ovre på Bo Drejers nye blog, at Nykredit netop har lanceret en blog med hjælp fra folkene fra Connecta. Ikke overraskende er Bo begejstret for denne udvikling, og jeg deler i høj grad hans entusiasme på dette område. Jeg er imidlertid af den opfattelse, at det ikke er nok “bare” at have en corp. blog, men at man som virksomhed i høj grad bør bestemme sig for hvilke mål man har med den pågældende blog. Det bliver spændende at se hvad Nykredit får ud af deres blog og om de kan være med til at inspirere andre...