Come work with me

We are looking for a back end TPM for the Danish office. For some reason it is only in Danish.

Evenex leverer smarte digitale forbindelser mellem samhandelspartnere på tværs af brancher, til både offentlige og private kunder. Evenex forbedrer bundlinjen med digitale helhedsløsninger som optimerer forretningsprocesser internt samt eksternt mod samhandelspartnere, bl.a. har Evenex leveret IndFak, der er statens indkøbs- og fakturasystem. Vores løsninger omfatter en front-end web applikation, en backend løsning samt et antal værktøjs- og integrations komponenter. Backend varetager dokumet routing og konvertering.
Evenex udvikler software produkter i et teams lokaliseret i Danmark, Filippinerne og Kina.
Som Teknisk Project Manager i vores team i Birkerød vil du have ansvaret for den samlede tekniske koordinering og implementering vedrørende vores backend systemer.
Du vil igennem hele udviklingsforløbet indgå i et tæt samarbejde med den ansvarlige Product Manager (som ejer kravene til produktet), arkitekter, test samt implementerings teamet. Sidst nævnte lokaliseret i Kina. I dette forløb vil du analysere krav samt nedbryde disse til work packages som implementeres af implementerings teamet. Herudover vil du komme til at stå for Incident Management samt varetage den løbende kommunikation og afklaring med interessenterne.
Det forventes at du kan analysere eksisterende kode, designe og facilitere implementationen af ny funktionalitet samt fejlrettelser. Herudover vil du agere som vidensbase for off-shore teamet og vores kolleger i andre afdelinger. Du vil blive en nøglespiller som driver produktet frem på det tekniske niveau.
Jobbet kræver tæt samarbejde med vores kolleger lokalt i Birkerød, Kina sam til dels på Filippinerne.

Read more here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *