Danish banks build private cloud

In Danish.

Samtlige danske banker, bortset fra giganterne Danske Bank og Nordea, får nu samme cloud-platform til it-drift. Det bliver JN Data, som skal drive bankskyen.

Det dur ikke for en dansk bank at sende it-driften til Amazons sky – selvom det ville kunne spare mange penge.

I stedet har stort set alle danske banker nu valgt at gå sammen om en fælles cloud-tjeneste, der kan fungere på samme måde, men hvor bankerne altid ved præcist, hvor deres data befinder sig i verden.

Alle andre banker end Nordea og Danske Bank – som begge har IBM som driftsleverandør – får nu en samlet sky, en såkaldt private shared cloud. Det skriver Nyhedsbrevet Finans, som udgives af fagforeningen Finansforbundet.

Dermed kan bankerne få stordriftsfordele og fleksibilitet i skyen, men altså i et lukket miljø, der kun er for danske banker.

»Vi opnår store besparelser og stor sikkerhed via et partnerskab. Det er en anden måde at have cloud computing på, og det betyder også, at behovet for at gå i en public cloud er langt mindre,« udtaler Nykredits it-direktør Lars Mathiesen til Nyhedsbrevet Finans.

Source: Jesper Kildebogaard @ Version2

This is going to be very interesting in the times to come. It will be very exciting so see how this cloud will fit into the existing infrastructure. I think this will open up some new possibilities that are not there now.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *