Wikis i organisationer

Forleden var jeg sammen med en kollega til fyraftensmøde om Wikis i organisationer hos SocialSquare. Både Niels og Trine-Maria havde mange gode eksempler på Wikis i forskellige organisationer, og det var ret spændende at høre de andre deltagere fortælle om deres tanker vedrørende brugen af Wikis. Jeg vidste for eksempel ikke, at Nokia havde en intern Wiki.

Udgangspunktet var ikke overraskende Wikipedia, som i sagens natur er et vigtigt emne når man taler om Wikis. Dog synes jeg ikke Wikipedia er rigtigt interessant når man snakker om den mere anvendelsesorienterede del af hele Wiki fænomenet. Selvfølgelig er det bemærkelsesværdigt at det har været muligt at skabe en så bred brugergruppe, men hvis man anskuer Wikis som et virksomhedsværktøj, så er Wikipedia kun interessant som fænomen.

I mit job arbejder jeg udelukkende sammen med kommercielle virksomheder, som selvfølgelig er underlagt en eller anden økonomisk rationalitet sammenlignet med for eksempel NGO’er eller statsfinansierede organisationer. Den pointe jeg langt om længe er ved at nå frem går i al sin enkelted ud på at Wikis ikke er anvendelige, medmindre de giver et eller afkast. Det vil sige, at der skal være en klar og helst målbar fordelved at bruge Wikis. Hvordan man vil måle dette er afhængig af i hvilken sammenhæng man ønsker at implementere en Wiki. Eksempelvis kunne et succesparameter være antallet af nye ideer eller produkter, Wikien afstedkommer.

Selvom jeg er en meget stor fan af social software, web 2.0 osv., så mener jeg der er et klart behov for at få kortlagt hvilken fordel det reelt giver at benytte disse værktøjer. I øjeblikket er der kun en lille håndfuld små-nørdede personer, mig selv inklusiv, som præker disse ideer. Hvis vi nogensinde skal gøre os forhåbninger om at kommer videre i denne proces, er det nødvendigt, at nå en form for kritisk masse, og det kommer vi kun til , hvis vi kan dokumentere de fordele vi påstår eksisterer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *